مهندسی عمران_عمران
اطلاعات عمرانی
لینک دوستان
مقدمه از مسائل مطرح در دینامیک سیالات،نیروی ناشی از برخورد سیال متحرک به موانع می باشد.جت آب برای ایجاد کار مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد.از جمله موارد کاربرد این پدیده،استفاده از انرژی سیالِِ ِِ تحت فشار برای تولید انرژی مکانیکی و الکتریکی است که به عنوان مثال می توان به کاربرد آن در توربین های آبی(سدها) و توربین های بخار (نیروگاه های حرارتی) اشاره نمود. u u تئوری آزمایش β مطابق شکل پره متعارفی را در نظر می گیریم که در آن آب با دبی جرمی(˙m)بر حسب (s/gk)و با سرعت بر حسب (s/m) به آن برخورد کرده وبه اندازه β تغییر جهت می دهد. دبی جرمی از حا صلضرب دبی حجمی در جرم مخصوص .u سیال به دست می آید:(Qρ=˙m) با توجه به قوانین مکانیک می توان گفت،اندازه حرکت ورودی در جهت x برابرست با̣ u Qρ بر حسب (²s/gk) همچنین مقدار اندازه حرکت خروجی پس از پره برابر است با βcos uQρ با توجه به قوانین بقای اندازه حرکت داریم: تغییر اندازه حرکت درجهت x=نیروی وارد در جهت x (N) یا (²s/ kg) (β cos u - .u)(Q)ρ=F لذا با داشتن مقادیر وجهت های سرعت ورودی و خروجی می توان نیروی وارد بر جسم از طرف سیال را محاسبه نمود. 1.برخورد آب با سطح صاف در صورتی که سطح مانع در برابر جریان آب،صاف و عمود برمحور x باشد º٩٠= β و درنتیجه ٠= ٩٠cos پس: دربعضی از نقاط برای پخش و مستهلک نمودن انرژی ازمانع صاف در مقابل جریان استفاده می شود.در ضمن از این نوع موانع برای دبی های زیاد به دلیل فرسایش بالا و ضریب بازدهی کم،کمتر استفاده می شود. 2.برخورد آب با سطح کروی در صورتی که سطح مانع در برابرجریان آب به صورت فنجانی شکل باشد در این صورت º١٨٠ =β ودر نتیجه: شرح دستگاه مشخصات دستگاه برای انجام محاسبات عبارتند از:جرم وزنه متحرک روی اهرم( gk0.6 =m )، قطر دهانه شیپوره( m0.01 =d)، فاصله مرکز مانع تا دهانه شیپوره تا نقطه اتکا اهرم(m0.15=s)و(4/²dπ=A). شرح آزمایش ابتداشیار وزنه متحرک روی فاصله صفر مهرۀ تنظیم بالای فنر،اهرم را با شاقول تراز می نماییم. مانع صاف یا نیمکره را در مقابل جت قرار می دهیم دراثر برخورد آب با مانع، باعث می شود مانع جابجا شود بعد از هر جابجایی با استفاده از شاقول متصل به اهرم،مانع را تراز مینماییم .این کار را برای دبی ها ی مختلف انجام می دهیم ومقدار جابجایی ها را یادداشت می نماییم. آزمایش را با استفاد ه از دومانع انجام داده و نتایج بدست آمده را در جدول یادداشت می نماییم. محاسبات ft (N) (N) fe ) ( U ) ( U• ) ( x(m)∆ 0.0336 0.0000 1.07 0.40 0.084 0.000 0.2072 0.4316 1.78 1.48 0.140 0.011 0.5598 1.6088 2.76 2.58 0.217 0.041 0.9883 2.6683 3.62 3.48 0.284 0.068 1.5225 4.3164 4.46 4.35 0.350 0.110 1.8432 5.5328 4.90 4.80 0.384 0.141 2.4288 8.1619 5.61 5.52 0.440 0.208 برخورد آب با سطح صاف برخورد آب با سطح نيمکره ft (N) (N) fe ) ( U• ) ( U ) ( x(m)∆ 0.067 0.4709 0.40 1.07 0.084 0.012 0.414 1.1380 1.48 1.78 0.140 0.029 1.111 3.5316 2.58 2.76 0.217 0.090 1.977 6.0037 3.48 3.62 0.284 0.153 2.496 7.2202 3.90 4.03 0.320 0.184 3.045 9.2999 4.35 4.46 0.350 0.237 3.686 10.791 4.80 4.90 0.384 0.275 (سطح صاف و نيمكره) sg2-²u= ̣²u (سطح صاف) (N) ( سطح نيمكره)(N) (سطح صاف و نيمكره) (سطح صاف ) (سطح نيمكره) نمودارها
[ سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ 0:29 ] [ سعید زارع زردینی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

صحبت با بازديدكنندگان

با اهدا سلام واحترام خدمت شما بازدیدکنندگان عزیز وگرامی ورود شما را به سایت مهندسی عمران_عمران خوش آمد می گویم .درضمن با تکمیل فرم نظرسنجی وعضویت در خبرنامه و نوشتن عنوان مطلب موردنظر در قسمت نظرات در اولین فرصت مطلب دلخواه شما برایتان ارسال خواهد شد./موفق و موید باشید.

Powered by WebGozar


امکانات وب

WebDarWeb


Javascriptsفال حافظ


بک لینک فا